La missió que mou a l'Associació és continuar oferint serveis de referència que promoguin la dignititat, el benestar de les persones grans i un envelliment actiu que els hi permeti seguir vivint el màxim de temps en el seu entorn tenint totes les necessitats socials, emocionals, de salut i físiques cobertes. Incidint així, en una millora de la qualitat de vida de la gent gran de la nostra comarca i de les seves famílies i/o persones cuidadores.

A la vegada volem ser entitat de referència en l'acompanyament i assessorament als familiars i a persones afectades per l'Alzheimer, altres demències i malalties neurodegeneratives.

La paraula "integral" dins el nostre nom de Centre, adquireix una importància especial, ja que l'atenció que rep cada persona usuària abraça diversos aspectes de la seva vida.

Al Centre de Dia Integral Josep Valls focalitzem les intervencions en 4 eixos de treball:

Diseño sin título